Stille week

Geertekerk 2021 – Project-  Bezinning en reflectie

Waarbij de respons gevisualiseerd word op schilderdoek

Doel
In verbinding met elkaar– bezinning op de Stille week. Wat betekent deze week voor mijn eigen leven en ons samenleven? Bij het proces onder deskundige begeleiding voert vooral de eigen beleving naar een uiteindelijke visualisatie.

Resultaat
Expositie van de 15 Kruiswegstaties op een aantal momenten in de Stille week, afgesloten met een korte meditatieve viering op de Goede Vrijdag.

Werkwijze
Vanuit een gezamenlijke start gaat ieder thuis aan de slag met het visualiseren van de Kruisweg statie waar voor is gekozen. Er zijn dus 15 deelnemers/ 15 kruisweg staties. Iedereen kan meedoen.

Start project

Begin februari gaat dit project van start
in een online bijeenkomst/ workshop op 17 februari met de deelnemers in Zoom
Kruisweg staties worden toegelicht, tekst Tina.
– Korte workshop: Schets je verbeelding.  leiding Rita.
M.a.w. hoe krijg ik verbinding met één van de kruiswegstaties?
en technisch: Hoe kan ik mij uitdrukken – expressie schilderen.
muzikale inspiratie- bij de verschillende staties- Maarten.
Doel: creatieve proces op gang brengen.

Daarna wordt (digitaal) thuis een keuze gemaakt: wie van de deelnemers voor welke statie kiest (actie Rita)

De deelnemers werken tijdens de 40 dagentijd thuis zelfstandig aan hun doek.
Onderlinge uitwisseling – kan natuurlijk.
Voor wie wil: wordt er ter ondersteuning en als begeleiding 2x een workshop
aangeboden door Rita op haar atelier in De Bilt. Meld je aan voor dit project via email: cursussenkomuitdeverf@gmail.com

Uiterlijk de zaterdag voor Palmzondag worden de doeken bij Rita (atelier) ingeleverd.
Expositie in de Geertekerk op een aantal momenten in de Stille week, tijdens openstellen van de kerk voor- inkeer en bezinning.
Dit in samenspraak met de werkgroep Eredienst, die tijdens de Veertigdagentijd
elke vrijdag namiddag, een kort meditatief moment aanbiedt in de Geertekerk.

Afsluiting- Goede Vrijdag, met muziek. delen van en eventueel in gesprek gaan met elkaar over eigen ervaringen- m.b.t. visualisaties van de 15 Kruiswoorden.

Inleveren schilderdoeken uiterlijk 27 maart 2021, atelier De Bilt.

Interne informatie

 • Coördinatie van project GK Stille Week 2021-
  Rita Camphuijsen, Tina Geels en Maarten van de Bijl
 • De kunstwerken worden voor Palmzondag bij Rita ingeleverd. (atelier)
 • Geprepareerde schilderdoek (50×60 cm) kan door de deelnemers bij atelier in De Bilt worden afgehaald.
 • Deelnemers zorgen zelf voor overig materiaal: acryl of andere verf en kwasten. Indien gewenst geeft Rita advies.
 • Ieder geeft zijn en haar kunstwerk een eigen titel mee.
 • De kunstwerken worden staand of liggend uitgevoerd.
  Gebruik het hele doek, beschilder ook de zijkanten van het canvas.
  Gebruik geen letters of woorden op het doek.
 • Op de achterkant schrijf je klein het nummer van de statie.
  Na de stille week blijft het schilderdoek jouw eigendom, ofwel schenk
  je het aan iemand uit de gemeente.

Tina Geels           cm.geels@planet.nl

Rita Camphuijsen cursussenkomuitdeverf@gmail.com

Maarten van de    mgvanderbijl@gmail.com


Call Now ButtonBel Camphuijsen Art