Kruisweg

In de Geertekerk wordt ook dit jaar weer de stille week creatief ingevuld. De laatste keren werd dat geleid door Alleke Wieringa en werd er in klei gewerkt. Deze keer bieden Tina Geels samen met Cantor Maarten van der Bijl en Rita Camphuijsen een programma, “schets je verbeelding”, een introductie om de kruisweg over leven en lijden via schilderen uit te beelden. Rita zal ondersteuning aanbieden om “uit de verf te komen”. Zo zal via hedendaagse tekst en muziek er naar gestreefd worden om deelnemers van het project bij de Geertekerk te inspireren.

Deze periode van bezinning en reflectie aan de hand van deze oorspronkelijk katholieke traditie wordt bij de RGU in Utrecht opnieuw onder de aandacht gebracht in een hedendaagse vorm. Het gaat om teksten die vertellen over momenten uit ons leven, waar deelnemers zich in test en de muziek, weer laten inspireren om tot een eigen verwerking en vormgeving komen.

15 deelnemers aan het project zullen ieder vanuit eigen inspiratie één van de staties op doek gaan verbeelden.

De resultaten zullen in de Geertekerk te bekijken zijn en in de digitale dienst getoond worden om een bijdrage te vormen in het stil staan bij verschillende aspecten van het lijden tot het begin van nieuw leven.

Kijk hier naar de 15 schilderijen

(voor de deelnemers) Lees hier de Teksten zonder de afbeeldingen.

Een eerder project vond in Delft plaats

Hieronder zoals het in Delft gepresenteerd werd.

Kruisweg over leven en lijden: een oud en een nieuw verhaal.

Opgenomen in de Lutherse Kerk in Delft voor de online viering op Goede Vrijdag 10 april 2020 van de Vrijzinnige Gemeente Delft (https://vrijzinnigdelft.nl). Teksten: Thur Borgers en Marlies Huveneers (Docete Utrecht, 2001), bewerkt en uitgesproken door Ds. Tina Geels. Muziek: Via Crucis (Franz Liszt), uitgevoerd door Christo Lelie Staties: Leo Dortants Video: Dieke de Jong en Daan Knobbe.

De 15 staties

De volgende pagina is de lijst met staties te zien, waar waarmee de staties voor de deelnemers gekenmerkt werden. En welke ze kozen om met teksen ter inspiratie om aan de slag te gaan met verf, krijt, houtskool en pastellen.

Menu

Stille week

Kruisweg

15 kruisweg staties

Statie schilderijen 2021 (voor de deelnemers)

Statie teksten (voor de deelnemers ter inspiratie)

15 staties (voor de deelnemers)

Zelfportret

Call Now ButtonBel Camphuijsen Art