15 schilderijen

15 schilderijen

15 staties

15 deelnemers lieten zich inspireren door een oud al eeuwenlang verhaald verhaal. Deze keer waren er woorden van Tina Geels die ze mee kregen als inleiding tot ieders eigen verhaal en weg, waarin zij en jij en ik ook moeilijkheden kennen. Soms is het licht, zijn ze overkomelijk. Maar soms is het zwaar. Soms komt er van alles op je pad, en soms een groot ding. Een gebeurtenis die je dreigt terneer te slaan. Kom je weer overeind of niet en hoe dan? Dingen lopen door elkaar en volgen elkaar op en dan gaat alles opeens anders dan “gepland”. Zoals ook bij mijzelf, nadat ik de uitdaging op me had genomen het schilderproject te leiden in artistieke zin. Tina voor het spirituele aspect en Maarten de muzikale. De dag dat de doeken in mijn atelier zouden komen, werd ik naar het verzorgingshuis geroepen omdat het ziekbed van mijn oude vader toch een sterfbed bleek. De inleiding aan de groep is een week uitgesteld, omdat de donderdag na de geplande start mijn vader op bijna 95 jarige leeftijd overleed, mijn moeder blijft achter, grotendeels levend in herinneringen, dat was troostend ook. En een week later, zette ik samen met de andere twee via een zoom meeting iedereen aan het werk. Om met muziek en teksten in bepaalde oefeningen de indrukken naar binnen te laten stromen, opwekkend naar inspiratie. En zoals het motto van mijn workshops, om daarna uit de verf te komen. Ieder verwerkt de tekst op eigen wijze, ieder doorleeft de muziek op eigen wijze. maar allen stonden even stil bij een moment op dat pad, van verslagen worden en weer op staan, op zoek naar een nieuw begin. En ik, ik kreeg drie dagen na de mooie gevoelvolle begrafenis een oproep voor de wegens corona al lang uitgestelde heupoperatie. Ik maakte voor ik het zou ondergaan nog een paar filmpjes, gaf her en der wat instructies en het project was van start, ieder ging zijn/haar gang. Na de operatie was mijn revalidatie, maar het is heerlijk om tegenwoordig die digitale middelen te hebben. In een appgroep deelde men ervaringen, werden vragen gesteld en gaf ik tussen door, naarmate de effecten van de narcose verdwenen mijn feedback. Om mensen wat tips & tricks te bieden.

Inmiddels druppelen de beelden en snapshots van het werk of gedeelten ervan, binnen. Een aantal willen er teksten bijleveren ter inleiding tot het werk, op de tentoonstelling in de Geertekerk volgende week. De deelnemers hebben elk op eigen wijze persoonlijke ervaringen verwerkt, van enkelen zal daarom op deze site slechts anoniem iets van het resultaat verschijnen. Niet ieder werk behoeft een tekst. Morgen, dan worden de schilderijen naar mijn atelier gebracht waar ik heen gelift word door mijn partner. Want lopen gaat hooguit 20 minuten en het atelier, is nou nét iets verder weg dan dat. Ik ben benieuwd. De werken zal ik fotograferen en we zullen ze inpakken waarop ze meegenomen worden naar de Geertekerk, waar ze uitgestald worden voor een online dienst en een expositie in de stille week.

Bij je ook benieuwd? Ik in ieder geval wel. Maar over het geheel hopen wij, dat de werken weer een verbinding maken met hen, die de verstilling zoeken en een eigen beleving hebben bij het zien van de 15 schilderijen.

byCamphuijsen Art

Het overdragen van enthousiasme om iets te maken en beeldend te vertellen wat je bezig houd.

Bel Camphuijsen Art