1e clyclus

Start cursus Kom uit de Verf

Zodra er voldoende deelname is start deze cursus ook dit najaar

In deze cursus volgen we een twaalf stappen plan, waarbij we steeds een ander aspect aandacht geven van het creatieve proces.

In elke les zijn er opdrachten om aan te werken en kan een begin worden gemaakt met een werkstuk waar je thuis verder aan kunt werken. Op deze opdrachten komen we dan later in de cursus terug.

De cursus geeft veel vrijheid en het is geen verplichting om thuis aan een opdracht te werken, maar het helpt wel in je eigen ontwikkeling om dat te doen.

  • Het eerste deel ligt het accent op het vrij maken van je creativiteit
  • Het tweede deel is het leren omgaan met je vaardigheden
  • Het derde deel van de cursus is het verbreden je visie en van je mogelijkheden
Bel Camphuijsen Art